Всекидневни новинарски кошмари
ГРЕТА ГАНЕВА: Изключението Пламен Георгиев
Можем ли да кажем, че досегашният ръководител на антикорупционната ни служба поема канал за връзка по корупционни казуси в Испания?


Грета Ганева

Ааааа, не! Няма да мине тая работа така! Не сме в развития социализъм да пращат стъпилите на криво по дипломатическите ни служби в чужбина.
Кой предложи Пламен Георгиев за консул? Захариева? Защо, бе? С какви мотиви?

Поради каква причина Министерски съвет прие това решение? Защо в закрито заседание?

Дори да се направим, че не разбираме действителните мотиви, от чисто формална страна, как се установи, че Пламен Георгиев отговаря на изикванията на закона?

Съгласно чл. 24 от Закона за дипломатическата служба: (1) За ръководители на задгранични представителства се назначават дипломатически служители, които имат минимално изискващия се дипломатически ранг и длъжностна категория съгласно класификатора на дипломатическите длъжности по чл. 42.
(2) По изключение за ръководител на задгранично представителство може да бъде назначено лице, което не е от състава на дипломатическата служба само когато то:
1. е изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България;
2. отговаря на изискванията по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5.

Ясно е, че Пламен Георгиев не отговаря на критериите по ал.1, значи трябва да отговаря на изискванията за изключение по ал. 2.

Вижда се, че изискванията по ал. 2 трябва да са налице едновременно. Тъй като е общоизвестно, че Георгиев не се ползва с безспорно добро име – той, ако се ползваше с добро име, нямаше да се налага да подава оставка като ръководител на КПКОНПИ. Липсва първото изискуемо по закон условие, поради което не е необходимо да се проверява дали останалите по т. 2 са налице. Макар, че и за тях откровено се съмнявам, по-специално относно това по чл. 27 ал. 1 т. 3 да владее най-малко два чужди езика, поне единият от които официален за Организацията на обединените нации, или процедурен език, използван от Европейската комисия.

Защо си мисля, че колкото са го проверявали преди да стане председател на КПКОНПИ, толкова са го проверявали и сега. Изключението Пламен Георгиев. Точка!…

Опааа!

„Работил добре с испанските органи“. По какви казуси е работил, при това добре, председателят на антикорупционния орган с испанските органи? Да не би по тяхна инициатива да е тръгнало разследване по някой Барселонски корупционен скандал?

И как точно МВнР го разбра, за да даде оценка за добра работа? Да не би комуникацията с испанските органи по корупционни казуси да е минавала през каналите на Външно? Значи ще продължи и занапред да минава през тях. Следователно, ще е наистина важно кой влиза в консулската ни служба във Валенсия. И като се вземе предвид, че досегашният консул там поема новооткритото консулство в Барселона, явно и той е работил добре.
Можем ли да кажем, че досегашният ръководител на антикорупционната ни служба поема канал за връзка по корупционни казуси в Испания?
Да не би някой от Висшето ни ръководство да си прави двоен филтър? С държавните ни служби и влияние?

Източник: Фейсбук

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter