Демографската криза – ще ни има ли?


Демографската ситуация в България в последните 30 години категорично може да се определи като демографска криза, която е на път да се развие като демографска катастрофа.

Демографската криза се оформя и в двете си измерения – както като общ баланс на населението (възрастов състав, смъртност, раждаемост, миграция, естествен и механичен приръст), така и като териториално разпределение и миграционни процеси вътре в страната и навън.

Населението у нас намалява трайно. Само през последните 15 години броят на живеещите в България с спаднал с 1 милион души. Броят на жените в детеродна възраст за 15 години е с близо 300 хиляди по-малко. Продължава застаряването на населението. Хората над 65 годишна възраст са близо 1,5 милиона, като в 15 области дялът на това население е над 20 процента. В същото време децата под 15 години са под 1 милион или под 14 процента от населението. Средното ниво на смъртност вече надвишава 15 промила, докато коефицентът на раждаемост е под 10 промила, което формира отрицателен естествен прираст над 5 промила – най-висок в Евросъюза.

Териториалното разпределение на населението се променя бързо и големи територии на България се обезлюдават. В градовете живеят вече над 5 милиона, докато в селата обитателите са вече под 2 милиона. Всяка година се обезлюдават десетки села, а официално се закриват по над 20. При градовете също се наблюдава масово намаляване на населението, основно поради миграцията (вътрешна и външна) като единствения град, който увеличава населението си е София.

Сериозно се променя и етническия състав на населението, основно в ущърб на българския етнос.

Демографските дисбаланси все по отчетливо се очертават и като главен проблем за функционирането на всички социални и икономически системи – пенсионно-осигурителната система, пазар на труда, образование, здравеопазване, икономика и т.н.

При така развиващите се процеси, на които практически не се обръща внимание и не се взимат никакви мерки, България е поставена пред риска за съществуването си като държава.

От бързината и ефективността на мерките, които трябва да се предприемат зависи не само бъдещето, но изобщо оцеляването на страната ни.

Какво предлагаме:

  1. Цялостна програма на състоянието на доходите, реда и сигурността в България;
  2. Активна подкрепа на младите семейства – облекчено нисколихвено или безлихвено кредитиране, предоставяне на жилища и други стимули;
  3. Политика на привличане на млади хора с български произход и българско самосъзнание от Украйна, Молдова, Македония, Гърция и Сърбия с облекчена процедура по даване на гражданство, земя, жилище и образование. Това може да се подпомогне от държавата и чрез политика по изкупуване на имоти и сгради в обезлюдаващи се села и предоставянето им на придобилите гражданство срещу задължение за обработка на земя и развитие на земеделски бизнес.
  4. Активна политика по връщане на българите – трудови мигранти в чужбина, чрез подобряване на доходите и целенасочени мерки за подкрепа на икономиката.
  5. Участие със стимули и санкции на държавата в обучението на децата, особено от малцинствените групи, още от предучилищна възраст.

Програма за Държавно Управление

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter