зона за мислещи хора

Когато започнеш да обичаш себе си, започваш да живееш!

 

От години интернет пространството обикаля един НЛО-текст „Магазин за желания – притча за цената на мечтите“. Звучи по Родари(вски), но претенциите за авторство са стотици: английски, френски, грузински, руски, български, турски, сръбски, испански, арменски… Обсебени от духа на идеята, от бисерния звук на думите, нито един от тези стотици автори не обвинява другия в литературна кражба. Преди години се появи „Предсмъртното писмо на Васил Левски“ с типичното възрожденско обръщение „Байовци“. Това беше един друг вариант на НЛО-текст, в който пак те обсебваше духа на идеята, макар и барабанеща върху съвременната съвест на българина (ако може така да се определи съвестта!). Във великолепния текст на приписвания на Чарли Чаплин великолепен текст е реч по повод 70-тата му годишнина. И до ден днешен не е ясно кой точно е авторът. В случая обаче по-важна е красотата и посланието на този текст: „Когато започнеш да обичаш себе си, започваш да живееш!“ Появата на тези НЛО-послания обаче не е случайна. Ражда ги дефицитът на нравственост, на родолюбие, на самоуважение: „Когато започнах да обичам себе си, престанах да крада от собственото си време и да правя грандиозни планове за бъдещето“. Тъй като авторът на тези великолепна реч ще си остане неизвестен, предлагаме ви (в края на текста) да чуете една друга реч на Чарли Чаплин – тя е само от 39 думи, произнесени при връчването му на Почетния Оскар. Ще видите Чаплин, когото не познавате!

Анализи.bg

Когато започнеш да обичаш себе си, започваш да живееш!

As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth.
Today, I know, this is „authenticity“.

Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че болката и страданието са само предупредителни знаци, че живея против собствената си истина.

Сега знам, че това се нарича „автентичност“.

As I began to love myself I understood how much it can offend somebody as I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me.

Today I call it „respect“.

Когато започнах да обичам себе си, разбрах колко силно мога да засегна някого, ако го пресирам да изпълни желанията ми, преди да им е дошло времето, и човекът още не е готов… дори този човек да съм самият аз.

Днес наричам това „уважение“.

As I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow.

Today I call it „Maturity“.

Когато започнах да обичам себе си, престанах да копнея за друг живот и видях, че всичко, което ме обкръжаваше, ме приканваше да израствам.

Днес наричам това „зрeлост“.

As I began to love myself I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment, so I could be calm.

Today I call it „self-confidence“.

Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че при всякакви обстоятелства съм на правилното място, в правилното време и всичко се случва в точния момент, затова мога да бъда спокоен.

Сега наричам това „увереност в себе си“.

As I began to love myself I quit steeling my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer, and I do them in my own way and in my own rhythm.

Today I call it „simplicity“.

Когато започнах да обичам себе си, престанах да крада от собственото си време и да правя грандиозни планове за бъдещето. Днес правя само това, което ми носи щастие и радост, което обичам да правя и което вълнува сърцето ми. Правя го по собствен начин и с моя собствен ритъм.

Днес наричам това „простота“.

As I began to love myself I freed myself of anything that is no good for my health – food, people, things, situations, and everything the drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism.

Today I know it is „love of oneself“.

Когато започнах да обичам себе си, се освободих от всичко, което вреди на здравето ми – храна, хора, вещи, ситуации. Всичко, което ме теглеше надолу и ме отдалечаваше от самия мен. В началото наричах това „здравословен егоизъм“.

Сега знам, че това е „любов към самия теб“.

As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time.

Today I discovered that is „modesty“.

Когато обикнах себе си, престанах да се опитвам винаги да бъда прав и от този момент правя по-малко грешки.

Сега разбрах, че това е „скромност“.

As I began to love myself I refused to go on living in the past and worry about the future. Now, I only live for the moment, where everything is happening.

Today I live each day, day by day, and I call it „fulfillment“.

Когато започнах да обичам себе си, отказах да живея в миналото и да се тревожа за бъдещето. Днес живея само в настоящия момент, в който се случва всичко.

Сега изживявам всеки ден за самия него и наричам това „осъществяване“.

As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But As I connected it to my heart, my mind became a valuable ally.

Today I call this connection „wisdom of the heart“.

Когато започнах да обичам себе си, осъзнах, че моят ум може да ме разстрои и да ме разболее. Но когато го свързах със сърцето си, той ми стана ценен съюзник.

Сега наричам тази взаимовръзка „мъдрост на сърцето“.

We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing new worlds are born.

Today I know that is „life“!

Повече не е нужно да се боим от спорове, конфронтация и всякакви проблеми със себе си или с другите. Даже звездите се сблъскват, но от техния сблъсък се раждат нови светове.

Сега знам: „Това е животът!“

 

82-годишният Чарли Чаплин получава Почетния Оскар „за безценен принос в това, че през този век  киното се превърна в изкуство“, 1972 г. Почетният Оскар му връчва Джак Лемън.

39-те му думи сигурно „струват повече“ от приписваната му реч, 12 години преди това.

Вижте ги!

Ако не Ви се чака, „отидете“ на втората минута и 45-а секунда от видеото

 

 

Все още няма коментари !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Подобни