Игрите на глада
ОТКЪДЕ ТЕЧЕ ПОКРИВЪТ – Посланието, което посрещна Кристалина Георгиева в МВФ
Кристин Лагард: Старите хора живеят твърде дълго и съществува риск за световната икономика. Трябва да се направи нещо!


 

Публикуваме превод на статия от SNAP4FACE.COM от края на месец септември, предложен от Boriana Georgieva  във фейсбук групата За или Против Анализи. Няма да коментираме текста. Питаме се единствено – така, както Кристалина Георгиева влезе в Международния валутен фонд, облечена в народна носия – ще си спомни ли българската притча за стария баща, който поучил добрия си син да разровят мравуняците и от там да вземат зърно, за да засеят житата. В онова омагьосано царство владетелят бил наредил за изтрепят старите хора – да не подяждали младите. Синът скрил престарелия си татко, а старецът със съвета си спасил цялото царство от гладна смърт.

Стареенето на населението е известно предизвикателство. Международният валутен фонд извършва цялостен анализ на всяка тримесечна среща. Това, което привлича вниманието, е агресивността и жестокостта, с които Кристин Лагард подчертава проблема. Освен всичко друго, фондът призовава за намаляване на обезщетенията и възрастта за пенсиониране, тъй като „съществува риск да живеем по-дълго от очакваното“. Също така се предлагат пазарни решения за намаляване на този „риск“.

Що се отнася до икономистите от МВФ , испанецът Жозе Винял нарича явлението“рискът за дълголетието“:

 Ако продължителността на живота се увеличи с три години над планираното ниво до 2050 г., цената на застаряването – която вече е огромна за правителствата, бизнеса, застрахователните компании и физическите лица – ще нарасне с 50% в развитите икономики, като БВП е референтен За развиващите се икономики този допълнителен разход ще бъде 25%. В абсолютно изражение очакваните разходи в световен мащаб ще се повишат с няколко десетки милиарди долари. Това застрашава жизнеспособността на публичните финанси чрез повишаване на публичния дълг в подобно съотношение. В същото време съществува риск за платежоспособността на частните компании.

Както Винял обясни на пресконференцията, на която той представи доклад:

по-дългият живот е добър, но носи значителен финансов риск. Това ще ни струва повече от отделни лица, фирми и правителства. Ето защо сега трябва да се притесняваме за рисковете от дълголетието, за да не задушаваме разходите в бъдеще, заяви Винял, ръководител на отдела за капиталови пазари.

Кристин Лагард : По-възрастните хора живеят твърде дълго и съществува риск за глобалната икономика, трябва да се направи нещо

През 1750 г. продължителността на живота в западноевропейските страни не достига 40 години. От 1900 г. тя нарасва до 80 през 2010 г. В световен мащаб  се продължителността на живота се е увеличила от 48 през 50-те години на миналия век до 70 през последната референтна година. Това, което изчисленията променят обаче, според МВФ е продължителността на живота, при навършени 60 години.

Организацията на обединените нации прогнозира, че продължителността на живота ще се увеличи с 26 години в развитите икономики. и 22 години в развиващите се страни до 2050 г. Колкото повече хора живеят, толкова повече пенсии и обезщетения трябва да се изплащат. В този случай Лагард дава примера с американските частни пенсионни спестявания:

 Бизнесът трябва да умножи вноските си многократно, за да плати този допълнителен дълг. Признаването и смекчаването на този риск е процес, който трябва да започне сега.

Кристин Лагард , доскорошен директор на МВФ, иска пролетната среща във Вашингтон  да посочи перспектива. В този контекст от правителствата се иска да признаят, че остаряването в бъдеще може да доведе до сериозни проблеми и да представлява риск. За да неутрализира ефектите, Лагард препоръчва комбинирането на възрастта за пенсиониране с други мерки. За да се удължи възрастта за пенсиониране, Лагард предлага да се свърже с продължителността на живота, така че броят на годините, през които пенсионерът получава пенсията, да не се увеличава. Това не е достатъчно. МВФ счита, че следва да се предприемат допълнителни действия, включително намаляване на пенсиите, увеличаване на вноските и позволяване на държавите-членки да назначават частни застрахователи Покритие за „риск за хората, които живеят по-дълго от очакваното“ .

Икономистите на МВФ прогнозират, че техните граждани ще увеличат спестяванията си чрез пенсионни планове и дори препоръчват да бъдат задължени да налагат използването на обратни ипотеки, като жилището да се предава на банката в момента на смъртта, за да получават възрастните хора месечен доход дотогава. Фондът също така призовава за по-голяма прозрачност при отчитане на тенденцията за застаряване и как се подготвя за финансиране на пенсионирането.

И накрая , МВФ припомня, че всички тези реформи ще отнемат „години, за да се реализират“ и че всяко забавяне в този процес ще затрудни посрещането на това предизвикателство:

Отчитането на застаряващото население и рискът от добавено дълголетие е част от необходимите реформи за възстановяване на доверието в рентабилността на балансите на публичния и частния сектор .

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter