Епиграмадата на Крилатия козел
ИВАН НЕНКОВ: 19 февруари
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...
Епиграмадата на Крилатия козел
ИВАН НЕНКОВ: Не сме народ
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...
Епиграмадата на Крилатия козел
ИВАН НЕНКОВ: Българи – юнаци
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...
Епиграмадата на Крилатия козел
ИВАН НЕНКОВ: Времена и нрави
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...