„Свободен пазар“ в българското здравеопазване означава геноцид
С новата „пазарна реформа“ на здравеопазването системата ще функционира като...