Сатира от отвъдното
РАДОЙ РАЛИН: Молба на избирател
Гледам ви отгоре и нищо не е мръднало…
Тази епиграма, машинописно натракана върху употребен пощенски плик – сякаш...
Епиграмадата на Крилатия козел
РАДОЙ РАЛИН: Перспектива
Всекидневна глътка сатира
Карикатура: Чавдар Николов, 1993 г. На сатириците не им трябват...
Епиграмадата на Крилатия козел
РАДОЙ РАЛИН: Светийски протест
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...
Поезия и правда
РАДОЙ РАЛИН: Истината около Пилат
Пилат не бил расъл в палат, а в ниска бедняшка къща. Как ще иска в такава да се връща?
„Христос пред Пилат“, картина от Михай Мункачи   ИСТИНАТА ОКОЛО ПИЛАТ Пилат не...
Поезия и правда
РАДОЙ РАЛИН: Пенсионерска оратория
Преди да гласуват цензурата
Радой Ралин написа стихотворението „Пенсионерска оратория“ в началото на новото...