Нашите политици се страхуват да кажат, че са направили преход към капитализъм
По време на изборната кампания двете основни партии се захапаха...