30 години преход: Кратка хроника на новия български капитализъм
Евгений Кънев Историята на прехода може по-добре да бъде разбрана...