Санкциите – неутронната бомба в днешните международни отношения
Политическите санкции по същество са присъди по… подозрение, от страна/по...
Протести – през очи разни и разногледи… Народа все го яхат едни…
Какво ли не се говори и пише за тия протести,...
Един не знае,
друг не разбира, трети неинформиран, но иначе са… компетентни

  Дните ни са озарени от странни признания и извинения....
ПОЛИТИЧЕСКОТО ИНТРИГАНТСТВО КАТО ПАРТИЙНО БИТИЕ
  Когато чух Цветан Цветанов да произнася: „Искам да поздравя...