Анамнезата на социолога
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Днешните вандали са поели щафетата на беса… 
Няма я системата! Има ги вандалите
Вандализмът граничи и прелива с дребната престъпност – счупеният прозорец")....