Срещата по сигурността САЩ-Русия
Ще се дели ли светът на сфери на влияние?
Как дяволът се крие в детайлите
Както съм казвал неведнъж, в голямата дипломация и политика няма...