Българските градове? Не сме създали нужните знаци, че осъзнаваме онова, което сме и което е нашият живот
Народното събрание като Събрание трябва да се премести в бившия...