Епиграмадата на Крилатия козел
ИВАН НЕНКОВ: Ах, морето
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...