Фейсбук фейлетон
Клуб „Морално влияние“*
Преценяне му е майката!
Кара Янчева ще преценя кой е морален и кой не...
Фейсбук фейлетон
ВИКТОРИЯ ТИНТЕРОВА: Суперкомпютърът – начин на употреба
Через Суперкомпютърът ще имаме връзка, освен с цял свят и...