Бит и душевност на нашия народ*
ВИКТОРИЯ ТИНТЕРОВА: Сеир да има
Мълчи народа! Глухо и страшно гърмят окови*
Миналата година гледахме за козите.... Тия с прасетата мълчаха. Сега...