Сегашният политически модел не може повече да бъде поддържан
♦ Няма как внезапно в ГЕРБ да се появят нито...
Трябва ли властта да хвърли бялата кърпа на политическия ринг?
Всяка власт, когато си въобрази, че е велика и безалтернативна,...