Епиграмадата на Крилатия козел
РАДОЙ РАЛИН: По акорд на Левски
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...
Епиграмадата на Крилатия козел
РАДОЙ РАЛИН: Демография
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...
Епиграмадата на Крилатия козел
РАДОЙ РАЛИН: Докога…
Всекидневна глътка сатира
На сатириците не им трябват пегаси. Стига им по един...