Записките на главния архитект
ЕДИКТЪТ НА ГАЛЕРИЙ – Или как професорите оставиха християнското първенство на София в забвение
Защо столицата остана без паметен знак, като града, откъдето император Галерий е премахнал гоненията върху християните в Римската империя?
Сердикийския едикт е една изключително интересна история, случила се по нашите земи, като част от историята на Римската империя и историята на християнството. За съжаление ние малко я познаваме. При това изобщо не сме я представили пред света. Галерий* е бил един от така наречените военни императори в Римската империя. В края на III и началото на IV в. след...