Арх. Хр. Генчев: Нека да не заиграваме с емоциите на хората!
Практически всеки по-значим проект в София е заливан от вълна...