Пролетарии от всички страни, съединявайте се!
ВАНЯ ГРИГОРОВА – Как ще ги стигнем… скандинавските работници?
Кога ще тръгне да се бори и обединява българският работник?
Скандинавските страни са твърдо против приемането на "европейска минимална работна заплата". Поставям в кавички, защото не става въпрос за конкретен размер, а за механизъм, по който да се определят различни нива на национални МРЗ. Та защо? Официално защото така щял да се наруши техния модел на колективно договаряне. Обаче никой не им пречи да продължават да се договарят. Всъщност заплахата,...