Книгопис
,,Нула време“ и неговите пробиви
Николай Табаков прилича на един съвременен апостол Павел, който в романа ,,Нула време“, се обръща към всички нас, потвърждавайки, че без любов човекът е никой
Романът на Николай Табаков ,,Нула време“ няма как да не бъде възприеман през няколко успоредни смислови коридори, с които авторът си служи, оформяйки цялостната рамка на книгата си. От една страна, романът е пробив в липсващата социална проблематика в литературата ни. Текстът описва прямо и с нескрита авторова ирония добре познатата ни българска политическа реалност. Позицията на повествователя заобикаля патетичните...