Игрите на алчността
ВЕСИСЛАВА ТАНЧЕВА: Ще имаме първата държава в света, официално и законно създаваща зависимост сред гражданите си
Превръщането на лотарията в държавна няма да излекува зависимите от талончетата
Превръщането на лотарията в държавна няма да излекува зависимите от талончетата, само ще ги пренасочи от частния, към държавния монопол. А зависимостта беше създадена, защото паднаха всякакви регулации върху рекламата и разпространението на по същество хазартна игра. ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ: Окончателно решение Такива ограничения имаше, докато имаше държавен монопол върху игрите на късмета. После, с куци промени в допълнителните разпоредби на...