Юлското утро 2020
Докато умните се наумуват, а лудите се налудуват, хитрите пак ще се нахитруват
Демонстриращите пред сарая в Росенец го удариха на молби към Доган
Не знам какво трябва да се случи, но нека в следващия парламент да има бъдеще за България, да има шанс ние да живеем тука. Българите от чужбина да могат да се върнат… Една майка имаме, една родина имаме. Нека да стоим тука и да я изградим… Да имаме една добра възможност за реализация, за едно духовно развитие, за съвсем нормални...