Нашите политици се страхуват да кажат, че са направили преход към капитализъм
По време на изборната кампания двете основни партии се захапаха...
Съдебната система – реформа или пълна промяна
Всяка политическа партия декларира намерения и когато идва на власт...
Външната политика – Балкански приоритети, европейски ориентири
Дълги години българската външна политика на прехода, вероятно опиянена от...
Демографската криза – ще ни има ли?
Демографската ситуация в България в последните 30 години категорично може...
Транспортната инфраструктура – реализиране на геостратегическите предимства
От създаването си преди повече от 13 века, България заема...
Селското стопанство – стига експерименти
Земеделието е икономическият отрасъл, който най – тежко пострада от...
Енергетиката – енергоефективна и екологична
По времето на социализма, Съюза за икономическа взаимопомощ и Варшавския...
Икономиката, глупако…(по Бил Клинтън)
2. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ - СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВАТА През двадесет и...
Защо не мажоритарна система?
1. ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ИЗБОРИТЕ - ЯСНА ПРОГРАМА И ЯСНИ...