Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Промяна на промяната
Всекидневна глътка сатира
Докато политиците са готови да направят всякакъв компромис, за да...