Звероизповедания
ИГОР ЕЙДМАН: За чудовищното убийство на учител във Франция
Ислямът не е виновен – религията е виновна
Преди няколко века можеха и да отрежат главата за Христос в същата Франция. В историята на всички религии – не  само традиционни, но и политически, като комунизъм и национализъм – по времето на най-силното им влияние е имало терор срещу еретици, свободомислещи, "богохулници", религиозни войни. Просто сега европейското християнство е остаряло и непостоянно. И следователно безопасно От устата на дракона...