зона за мислещи хора

Реймското евангелие: старобългарският ръкопис, коронясвал френските крале

Французите възприемат глаголическите и кирилските букви като „вълшебно писмо“ с магическо действие • Съществува твърдение, макар и непризнато от историческата наука, че оригиналът на Реймското евангелие е написан от Теодосий Търновски в Килифаревския манастир Реймското евангелие е църковнославянски пергаментен ръкопис. Състои се от две части, 32 страници от която са изписани на кирилица, а останалите 62 – на глаголица. Първата съдържа празнични четения на евангелието според православния обред. Втората част…


Абонирай се за

глаголица