За майка

НАЙ-ВЕЛИКОТО
И СЪВЪРШЕНО СЪЗДАНИЕ, НОСЕЩО ИМЕТО МАЙКА!

  Когато преди трийсет години дойдох под тепетата, жилищният район „Тракия” беше тревясала пустош и храсталак! Служебният апартамент на „Работническо дело” беше досами пощата, но какво от това? Една привечер дърпах нервно филтъра на едно БТ, когато кръвта ми се смрази. Пред мен беше път, а отвъд него - трева до пояса и храсти. И тъкмо да хвърля фаса, видях:...
Писмо на една откровена майка до дъщеря си
Здравей, дъще! 1.След 3 години, аз мога да те изгоня...

Най-четените анализи в рубриката