България няма
да стане Швейцария, но една нова Палестина – като нищо!

Прочетете този текст информативно. Понякога това е по-полезно от емоционалния прочит. Този текст изрича много истини, но в него има и много крайности. И не само – това е публикация на концентрирания негативизъм. Причината, разбира се, може да е съвсем професионална – заради желанието по съвсем „компресиран“начин да се предаде един изключително важен български проблем, но е възможно анонимният автор...

Най-четените анализи в рубриката