ВсекиДневно с Ivan Delcheff
Диктатурата на пролетариата
Как още в първите години след Октомврийския преврат в Русия се създават условия за тоталитарно управление


Иван Делчев

Първият Съвет на народните комисари, 1917 г.

– Премахват се всички съществуващи до този момент съсловия, съсловни деления, привилегии, организации и учреждения в Русия.

– Унищожават се всички звания, титли и наименования на гражданските чинове.

– Имуществата на дворянските учреждения незабавно се предават на земското самоуправление.

– Имуществата на търговските и гражданските общества незабавно се предават на градското самоуправление.

Подписали: Яков Свердлов, председател на ЦИК, Владимир Ленин, председател на Совнаркома, Бонч-Бруевич, управляващ делата на Совнаркома“

С този Декрет за унищожаване на съсловията и гражданските чинове, издаден от Съвета на народните комисари на 23 ноември 1917 г., формално се въвежда юридическо равенство за всички в руското общество и се прехвърля огромна собственост на институциите на новата съветска власт.

Този декрет, издаден от власт с претенциите да представлява най-прогресивните стремежи на човечеството, премахва феодален порядък, който е ликвидиран в повечето европейски страни основно през XIX век. Само две години по-късно на Осмия конгрес на болшевиките е приета Втората програма на Руската комунистическа партия, в сила чак до реформаторската 1956 година. С тази програма се създава нова система на неравенство, в която се определят понятия като пролетариат и полупролетариат, вътрешнопартийната опозиция се обявява за враждебна и се оправдават репресивните мерки срещу експлоататорите във всички стопански области.

По отношение на правосъдието програмата заявява:

Съветската власт задължава избраните от Съветите на работниците и селяните съдии да осъществяват волята на пролетариата и да прилагат неговите декрети, а в случай, че такива няма, да се ръководят от социалистическото правосъзнание.“

Така още в първите две години след Октомврийския преврат в Русия се създават условия за тоталитарно управление, нещо, което Бакунин е предвидил още при критиката си към Карл Маркс.

 

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter