Поясненията на изборния експерт
Как ще духат супата… избирателите*
Поглед отвъд розовите очила на някои народни избраници


Стоил Стоилов

Скъпи приятели, понеже тук се дискутира пак мажоритарното гласуване, искам малко да поясня. Това, което е предложено сега като мажоритарно гласуване за избиране на ВНС, се нарича мнозинствена система. Известна е още като М1 и FPTP.

Това е гласуване в един тур и за избран се счита този, който има най-много гласове в сравнение с всеки друг кандидат поотделно. Примерът на 10 кандидати, при който един има 11 % от гласовете, 8 имат по 10% и един има 9% за избран се счита този с 11%. Другите 89% духат супата.

Мажоритарно е гласуването, при което един кандидат има повече гласове от всички останали кандидати взети заедно. Или т. н. минимално 50% плюс 1 глас. При гласуване в два тура по закон, този сценарий може да се случи още на първия тур. Тогава втори тур не се провежда. Тази система е известна като М2.

Ако, обаче на първи тур е реализирано мнозинствено гласуване, то на втори тур обикновено се търси мажоритарно гласуване с минимум 50% + 1 глас. Затова се допускат първите двама с най-много гласове от мнозинственото гласуване на първия тур.

Има системи, в които и вторият тур може да бъде мнозинствено гласуване. Ако бъдат допуснати до втория тур повече от двама кандидати. Така е във Франция – допускат се всички, които са получили поне 12.5% от гласовете на имащите прево да гласуват. Така може да се окаже, че на втори тур са повече от двама канддати. Тогава за избран се счита този, който има най-много гласове в сравневние с всеки от останалите поотделно.

Има страни, в които се прилага завишен праг на мажоритарност. За да бъде избран някой още на първия тур се изисква не 50%+1 глас, а 55% +1 глас.

Сега да влезем по-дълбоко

При мнозинственото гласуване нищо не гарантира представителството на значими обществени интереси в законодателния орган. Това има много вредни последици. От друга страна, когато се прилага мажоритарното гласуване (50% + 1 глас) мажоритарният мандат получава характеристиките на пропорционално представителство на поне 50% + 1 избирател в законодателния орган. Това дава легитимност ако се налага да се заменят мажоритарноте депутати с депутати от пропорционалната листа при смесените системи на гласуване.

Тази характеристика на мажоритарния мандат, получен по системата М2 (50%+1 глас) ми дава основание да искам мажоритарният компонент на смесената система да се реализира задължително в два тура.

При немската избирателна система това не се налага, тъй като мандатите са разпределени единствено по пропорционалната компонента. Така при замяната на мажоритарен депутат с депутат от партийната листа, мандатът не се губи от партията, защото изначално не е бил получен в резултат на мнозинствено гласуване, а на пропорционално.

*Прочетено във фейсбук профила Stoil Stoilov, заглавието е на АНАЛИЗИ БГ

 

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter