Пожарът на Партийния дом
Тогава не се самозапали никой
Свидетелства на очевидеца
Публикувам отново едно мое свидетелство като очевидец, писано отпреди една...