Фейсбук фейлетон
Трите букви на щастието
Краткото щастие на един достолепен социалист
На връщане от Бузлуджа достолепен социалист, пътьом се заиграл с...