#ЕпиграмадатанаКрилатиякозел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Гладна година
#Всекидневнаглъткасатира
По традиция в края на декември медиите правят своите годишни...
Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Предизборни сметки
Всекидневна глътка сатира
В петъка, преди деня за размисъл, Петър Краевски ни предлага...
Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Прозрение
Всекидневна глътка сатира
Какво се случва, когато политиците се поучат от сатириците. Ще...
Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Промяна на промяната
Всекидневна глътка сатира
Докато политиците са готови да направят всякакъв компромис, за да...
Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Евро-перспектива
Всекидневна глътка сатира
Кой казва, че сатириците са храбреци? Няма по-големи страхливци от...