In memoriam
Нери, която помагаше на всички
Викахме си “Смерч”, “Смерчоний"…
Бяхме в първи курс журналистика. Нери ми звънна късно. Искаше...