#Епиграмадата на Крилатия козел
ВАСИЛ СОТИРОВ: Под сурдинка
#Всекидневна глътка сатира
Сатириците не са пресметливи хора. И все пак Васил Сотиров...
#Епиграмадата на Крилатия козел
ВАСИЛ СОТИРОВ: Пропуснати ползи
#Всекидневна глътка сатира
Такава е съдбата  на всеки паднал политик. Непрекъснато се опасява...
#Епиграмадата на Крилатия козел
ВАСИЛ СОТИРОВ: Единодушие
#Всекидневна глътка сатира
По традиция в края на декември медиите правят своите годишни...