#Новина с апостроф
ЛЮДМИЛ КАРАВАСИЛЕВ: Няма ненаказано добро
#Всекидневна глътка сатира
Няма ненаказано добро. Българският фашистки окупатор превзема Париж, след като...