Тенекията ВНС
VII ВНС и трите големи кризи в българската политика
Добрите намерения и техните резултати
Народният представител доайен на 7 ВНС, поетът Йосиф Петров при...