Покрай песента
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Дружна песен
#Всекидневнаглъткасатира
ДРУЖНА ПЕСЕН -пародия- Дружна песен нек да екне, песен, песен...
Поезия и правда
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Истина ви казвам
Детето след бомбардировката – последните му думи сред отломките:
ИСТИНА ВИ КАЗВАМ Детето след бомбардировката – последните му думи...
#Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Полит-Лингвистика
#Всекидневна глътка сатира
Епиграмата е толкова цялостна и недвусмислена, че не остава нищо...
#ЕпиграмадатанаКрилатиякозел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Гладна година
#Всекидневнаглъткасатира
По традиция в края на декември медиите правят своите годишни...