Фотография
Образи на изкрещяния въздух
Нели Гаврилова отново ни зарадва с фотоизложба - този път в цветове
Фотографиите на Нели Гаврилова, заедно с наградите от различни фотофоруми...