#ПоезияиПравда
ПАЛМИ РАНЧЕВ: Брудершафт
Демокрацията вече е голяма курва...
БРУДЕРШАФТ Демокрацията вече е голяма курва. А беше малка.                                              ...