#Героинаполитическатакласа
РУМЕН ИВАНЧЕВ: Сглобка или клопка?
#Всекидневнаглъткасатира
КАЧЕСТВЕНА СГЛОБКА могат да направят само опитни шлосери или монтьори....
Епиграмадата на Крилатия козел
РУМЕН ИВАНЧЕВ: Моята страна, моята България…
Всекидневна глътка сатира
Сатириците, поради това са недолюбвани, защото имат остър нюх. Когато...