#ПоезияиПравда
ВЛАДИМИР ВИДЕНОВ: По-големият брат
Тачим блудния син...
Тачим блудния син - в покаяние щом се завръща, а...
Поезия и правда
ВЛАДИМИР ВИДЕНОВ: Училището на войната
#поетитеивойната
УЧИЛИЩЕТО НА ВОЙНАТА Училището на войната е пълно с офицерски...
Поезия и вечност
ВЛАДИМИР ВИДЕНОВ: Единица мярка за време
Тежко е времето – ляга отгоре ни...
По традиция в края на декември медиите правят своите годишни...
Епиграмадата на Крилатия козел
ВЛАДИМИР ВИДЕНОВ: Корупция
Всекидневна глътка сатира
Поетите са истински шахматисти в обърканата игра на човешките нрави....