Старите ленти
ПЕТЪР ДИКОВ: 3. Закони за частна полза
Летен ретро маратон – 12.03.2011


арх. Петър Диков

Дойде лятото…малките Софийски истории ще са в почивка до 01.09.2022. През това време предлагам на читателите стари мои писания по общи теми, които бях издал 2011 г. в една скромна книжка със заглавие
„Вече съм го казал…и какво от това“…
Тези материали са от преди 12-13 години…На мен обаче, не знам защо, ми звучат актуално…Любопитно ми е на вас как ви се струват. Мислех да нарека поредицата „Усмивки от старите ленти“…но като ги прочетох и си ги припомних, не знам усмивки ли са, гримаси ли са…та остана само „Старите ленти“…

През ноември 2008 г. бе обнародвано поредното юбилейно десето изменение на Закона за енергетиката. В това изменение бе премахната възможността за безвъзмездно прокарване на мрежите на т.нар. енергийни оператори – топлоснабдителни, електроснабдителни и газоснабдителни компании.

Какво значи това?

Това значи, че общините следва да определят финансовото измерение на правото на преминаване през общински имоти публична собственост. Без да уточнявам, че законодателя не е определил дали това значи еднократно заплащане или ежегодна такса намирам, че това е принципно правилно. Общината има редица ангажименти към тези мрежи – съгласуване при строителни операции, охрана на сервитут, поддръжка на тротоари и улици и т.н., ангажименти които струват много пари.

В края на месец февруари обаче изненадващо и в тотален разрез с принципите на Закона за енергетиката се появи запис в измененията на Закона за електронните съобщения, изменян само четири пъти, който гласи:

§ 67. В чл. 295 се създава ал. 7:

 (7) Използването на мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична общинска собственост, за прокарване, преминаване и поддържане на електронни съобщителни мрежи на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е безвъзмездно.”

Кое е основанието за тази разлика в двата закона – единственото обяснение е, че у нас вероятно се правят закони за частна полза. Защото каква е разликата примерно между „БТК” и „Софийската топлофикация”? Вероятно „БТК” е на ръба на фалита, а „Топлофикация” печели много, „БТК” извършва една много необходима социална услуга, а „Топлофикация” предоставя услуга лукс, собственикът на „БТК” е беден частник, а собственикът на „Софийска топлофикация” е богатата ни държава… и т.н. и т.н.

Нормалният гражданин смутено се пита:

Защо продължаваме да „ковем” закони за частна полза и за кого е тази полза?

Ех, ако знаем и името на човека с ползата…

P.S. Три месеца по-късно бе изменен Законът за енергетиката и там бе записано, че ползването на общинско-публична собственост от енергийните оператори е безвъзмездно. Едва ли заради „Топлофикация”. По скоро заради конфуза. „И да не въведат такса за така наречените „оператори на електронни мрежи”.

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter