#СпечелетеМояГлас
Проф. Вили Лилков в отговор на въпросите на арх. Петър Диков по темата за Регионалното сдружение на общини „Център“
Възстановяването на Регионалното сдружение на общини „Център“ е наложително, тъй като всяка от общините – членки на сдружението, има общи проблеми със своите съседи и съответно общи интереси


Вили Лилков

Архитект Петър Диков предизвиква кандидатите за столични кметове, като им предлага градоустройствени идеи във фейсбук профила си⇓⇓

#МалкиСофийскиИстории… с идеи
Регионалното сдружение на общини „Център“ – уж го има, пък го няма

Възстановяването на Регионално сдружение на общини „Център“ е наложително, тъй като всяка от общините – членки  на сдружението, има общи проблеми със своите съседи и съответно общи интереси. Освен това, те заедно могат да разработват проекти, които по обем и сложност не са по силите на всяка една от тях поотделно. Решаването на проблемите с транспортната свързаност на общините, екологията, водоснабдяването, състоянието на реките и речните корита, реакцията при природни бедствия, пожари и др., много често не са по силите на отделните общини, а изискват координация и обединяване на усилията. Много често за решаването на сложни проблеми се изисква висока компетентност и технически възможности, с които малките общини не разполагат. Мотивите за съществуването на подобно сдружение, което може да послужи и като катализатор за икономическото развитие, като насърчава и подпомага и бизнеса в региона, са много и затова подкрепям идеята за нов живот на сдружението!

Проф. Вили Лилков

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter