#МалкиСофийскиИстории… с идеи
Регионалното сдружение на общини „Център“ – уж го има, пък го няма
Архитект Петър Диков предизвиква кандидатите за столични кметове, като им предлага градоустройствени идеи във фейсбук профила си


арх. Петър Диков

Като човек, който много години – повече от 45, се занимава с градоустройство и териториално устройство, имам професионална слабост към проблемите на регионалното развитие. И бях, съм, и със сигурност ще бъда убеден привърженик, че проблемите на развитието на територията не може и не трябва да се ограничават от административни граници. Още повече за агломерации като Софийската, където големият град „засмуква“ околните административни структури и ги лишава от перспектива.

От зората на теорията и практиката на регионалното развитие на големите градове, започнали през първата половина на миналия век от Ебенезър Хауърд и сър Патрик Абъркромби, до съвременните теоретици, се доказва, че развитието на големите градове може да бъде добро само, ако се планира и управлява заедно с близките до тях територии, прилежащи към съседни административни структури.

Първият опит за осигуряване на такава възможност за Столичната община, бе чрез Закона за устройство и застрояване на Столична община. В проекта на закона бяхме предложили специална глава, в която нормативно се предвиждаше координация в действията на София и съседните общини. По силата на тази част от закона, трябваше да се създадат органи за координация на развитието на общините от Софийската агломерация – съвет на кметовете и Координационен съвет на общините.

В Софийската агломерация беше предвидено да участват 11 общини – Столична, Перник, Радомир, Божурище, Костинброд, Ботевград, Елин Пелин, Горна Малина, Ихтиман и Самоков. Това предложение беше атакувано от народни представители при разглеждането на проекта за закон в Народното събрание с мотив, че е намеса в местното самоуправление и цялата предложена глава отпадна.

С това обаче не отпадна моето желание да се работи по идеята за регионална координация и развитие на Столичната агломерация. След проведени консултации с юристи, разработихме идеята за създаване на сдружение на общини по Закона за местното самоуправление и местната администрация. В България вече имаше създадени такива сдружения и имаше налична практика. Разработихме устав и с подкрепата на кмета Борисов, който подкрепяше идеята и по-късно като премиер, получихме съгласието на всички кметове от агломерацията. Избрахме име на структурата „Регионално сдружение на общини „Център“.

Вижте публикацията⇓⇓⇓

Учредяват сдружение на общините “Център”

Публикувано в 07:40 ч. 15.04.2010 г.

Регионално сдружение на общините “Център” ще бъде учредено днес по инициатива на главния архитект на София Петър Диков и на кмета на Божурище Аспарух Аспарухов…

Сдружението беше регистрирано в съда на 11.04.2011 г. със седалище Община Божурище, гр. Божурище, бул. „Европа“ № 85. Това бе в сградата на „Ситроен“ в помещение, любезно предоставено безвъзмездно на Сдружението.

На първото заседание бе избран Управителен съвет на сдружението в състав:

– Ангел Николов – тогава кмет на Самоков, вече покойник;

– Георги Георгиев – тогава кмет на Ботевград;

– Йорданка Фандъкова – кмет на София;

– Аспарух Аспарухов – тогава кмет на Божурище;

– Галя Георгиева – тогава кмет на Елин Пелин.

За председател на сдружението бе избран Аспарух Аспарухов.

Самият факт на създаването на сдружението беше значителна стъпка по пътя на изграждане на регионално сътрудничество в Софийската агломерация. Беше гласувана годишна вноска от 50 лв. на 1000 жители, което означаваше от 300 лв. за най-малката община Горна Малина до 60 000 лв. за Столичната община. Тази вноска трябваше да осигури оперативната работа на сдружението. Есента на 2011 г. се проведоха нови местни избори, на които повечето от кметовете получиха нов мандат. За съжаление въпреки усилията на кмета Аспарухов и моите (впрочем в една такава структура аз нямах никаква легитимност, защото бях един редови чиновник с познания за необходимостта от регионално сътрудничество), водещите фигури в сдружението вероятно не виждаха смисъл в неговото развитие.

И по-нататъшната съдба на сдружението доказа определящото влияние на субективния фактор върху обективното развитие на историята. Когато няма лична амбиция и усилие за осъществяването на една идея, то тази идея остава мъртвородена… докато все пак някой не я съживи… и започне да я прилага…

Все пак си мисля, че ще дойде време да се оцени ролята на регионалното сътрудничество и сдружение „Център“ ще заработи истински… ето идват избори и вероятно ще има възможност за нов управителен съвет.

Възможни въпроси:

  1. Какво Ви е мнението за необходимостта от регионално междуобщинско сътрудничество?
  2. Какво мислите за възстановяване работата на Регионално сдружение на общини „Център“?

 

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter