Анонимна програма за управление


ІV. ПРОГРАМАТА

В съвременния свят демокрацията, свободата и справедливостта се приемат като общовалидни ценности, които всеки би подкрепил. Но опитът показва, че съществуват дълбоки различия в разбиранията на различните политически течения както за съдържанието, така и за реализацията им в живота. Затова за нас първата стъпка към обосновката на алтернативата ни е след като заявихме същностните характеристики на ценностната ни система, ясно и конкретно да определим програмата, начините и сроковете в които могат да се изпълнят целите ни:

1. Политическата система и изборите – ясна програма и ясни отговорности

2. Икономическото развитие – свобода на инициативата

3. Промишлеността – да произведем качествено българско

4. Енергетиката – енергоефективна и екологична

5. Селското стопанство – запазване на традициите, екологичност и подкрепа на кооперациите

6. Образованието – от всестранно развита личност към образован, предприемчив и свободен гражданин

7. Демографската криза – решения за обръщане на посоката

8. Транспортна инфраструктура – реализиране на геостратегическите предимства

9. Здравеопазването – отговорност, задължение и бизнес

10. Съдебната система – реформа или пълна промяна

11. Държавното обвинение – част от цялото или самостоятелно цяло

12. Културата – ново Възраждане в обединена Европа

13. Туризмът – да превърнем предимствата в качество

14. Науката и научните изследвания – да използваме интелигентността на българина

15. Външната политика – национални цели, балкански приоритети, европейски ориентири

16. Политиката на доходите – към оптималния максимум

17. Данъчна политика – към оптималния минимум

18. Бюджетът – не баланс на приходи и разходи, а програма за управление

19. Общините – реална финансова децентрализация

20. Административната реформа – по – малко чиновници, повече качество в услугите, електронно управление

21. Спортът – приоритет на масовия спорт за здрав дух в здраво тяло

22. Децата и младежите – особено внимание към бъдещето на нацията

23. Сигурността на гражданите – основно задължение на управлението

24. Българската армия – част от колективната сигурност

25. Корупцията – да изрежем корените на тумора

26. Обществените поръчки – харченето на публични пари прозрачно и отговорно

27. Публично – частното партньорство – основа за развитие

28. Нова жилищна политика – съграждане, опазване и грижа

29. Решаването на циганския проблем – път без изход или единствен изход

30. Пенсионната реформа – пари за сигурност

31. Административно – териториалното устройство – ново и европейско

32. Чистата природна среда – шанс за България

33. Устройството на територията – от частния към публичния интерес

34. Медиите – коректните корективи

35. Българите извън България – част от бъдещето на България

36. Патентите – шанс за ново развитие

37. Миграцията – новата опасност

38. Европейските норми – благо или проблем

39. Валутният борд – време за решения

40. Промяната – без алтернатива

Програма за Държавно Управление

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter