АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: #МалкиСофийскиИстории
38. И КАКВО ОТ ТОВА: От частични изменения – към цялостни планове…
Реституцията на земята и турбулентността между частния и обществения интерес
Поредицата #МалкиСофийскиИстории е автобиографична и ще проследи редица бивалици и небивалици, с които арх. Петър Диков се е сблъскал като главен архитект на София от 09.02.2006 до 08. 02. 2016 година. Тепърва, след като прочете историите, предстои публиката да реши няма ли да сложи едно подзаглавие на поредицата – „Житие и  страдания грешнаго главнаго архитекта“, по примера на големия и може би вече малко...