АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: #МалкиСофийскиИстории. Трети сезон
СПАСИТЕЛИТЕ ОТ ПАВАЖА: 86. Младост – бунтовният район
Още нещо за обществения интерес и личните сметки – политическите лични сметки…
Предишният анализ за възстановената „земеделска“ земя отново ме върна в 2008 г., когато в бунтовния район Младост се правеха обсъжданията на цялостните подробни устройствени планове на ж.к. Младост и на изменението на ОУП София. Срещите с жителите на района бяха многобройни, много емоционални, а настроенията сред тях бяха предреволюционни. Тези срещи за плановете на осемте части на комплекса се провеждаха...