#Епиграмадата на Крилатия козел
ВАСИЛ СОТИРОВ: Пропуснати ползи
#Всекидневна глътка сатира
Такава е съдбата  на всеки паднал политик. Непрекъснато се опасява...