Епиграмадата на Крилатия козел
ПЕТЪР КРАЕВСКИ: Предизборни сметки
Всекидневна глътка сатира
В петъка, преди деня за размисъл, Петър Краевски ни предлага...